Kortų žaidimaiPalka

Kortų žaidimas Palka

Žaidėjų skaičius: 2 ir daugiau
Kortų skaičius: 24

Kortų žaidimas Palka

Žaidimo taisyklės:

Kortos išdalinamos po tris kiekvienam žaidėjui, likusios sudedamos į kaladę.

Žaidėjų tikslas – dėti kortas ant stalo į bendrą šūsnį taip, kad padėtų kortų taškų suma neviršytų 31. Dalintojas padalina visiems žaidėjams po tris kortas, ir vieną kortą atverčia, kaip pradžią kaladei. Likusios kortos užverstos padedamos ant stalo. Žaidėjai paeiliui deda po vieną kortą, balsu skelbdami bendrą kaladės taškų sumą ir stengdamiesi padėti tokią kortą, kad taškų suma būtų lygiai 31 arba mažesnė. Padėjęs kortą, žaidėjas papildo savo kortas iki trijų, paimdamas vieną kortą iš žaidimo pradžioje atidėtos kaladės. Praleisti ėjimą, t. y. nedėti kortos į atverstųjų šūsnį negalima. Kai žaidėjas padeda kortą, kuria pasiekiama ar viršijama 31 taško suma, skaičiavimas tęsiamas, atmetus 30 taškų.

Žaidimo metu už tam tikrus „pažeidimus“ galioja nuobaudos, sakoma – „žaidėjas gauna palką“. Tokiais pažeidimais laikoma ir „palką gauna“ žaidėjas:
1. Kuris deda kortą, viršijančią 31 taško ribą (t. y. neturi devynakės, už kurią taškai neskaičiuojami, arba dešimtakės, leidžiančios iš bendros sumos atimti 10 taškų).
2. Kurio kortas kas nors pamato ir jas tiksliai išvardina (pvz., „kryžių tūzas, vynų am air vynų berniukas“).
3. Kuris padėdamas kortą nepasako arba pasako neteisingą taškų skaičių.
4. Kuris padeda kortą prieš tai ėjusiam nepasiėmus trečios.
5. Kuris dalindamas kortas netyčia atverčia kortą.
6. Kuris pradeda dalinti kortas ne pagal laikrodžio rodyklę arba nuo savęs.
7. Kuris padeda arba numeta atverstas kortas, kai kažkuris kitas žaidėjas „gavo palką“.
8. Kuris žaidimo eigoje pasako, kokia kaladės vertė, kitam žaidėjui šią vertę pamiršus.
9. Kuris pažiūri į savo kortas anksčiau už dalintoją.
10. Dalintojas, jeigu neatversta pirmoji kaladės korta.
11. Kuris paklaustas koks skaicius atsako neteisingai.
12. Kuris nesako skaiciaus.

Jeigu bet kuris žaidėjas žaidimo eigoje surenka tris vienodos vertės kortas (pvz., tris tūzus), gali „duoti palką“ bet kuriam iš oponentų.
Kortų vertė:
• Devynakė – nulis taškų, t. y. devynakę padėjęs žaidėjas tarsi praleidžia ėjimą (bet vis tiek vieną kortą paima, kad vėl turėtų tris)
• Dešimtakė – prie kaladės taškų sumos pridedama arba atimama 10 taškų (žaidėjo nuožiūra)
• Berniukas – pridedami 2 taškai
• Dama – pridedami 3 taškai
• Karalius – pridedami 4 taškai
• Tūzas – pridedamas 1 arba 11 taškų (žaidėjo nuožiūra).

Žaidimą galima paįvairinti užduotimis, pvz.: surinkęs 3 „palkas“ žaidėjas gauna užduotį. Užduotį užduoti gali tas, kuris ištraukė atitinkamą kortą. Žaidžiant keturiese traukiamos kortos yra tūzai, jei žaidžia daugiau žaidėjų traukti burtus reikia su keturiais tūzais ir bet kokiomis kitomis kortomis. Jei gavęs tris „palkas“ žaidėjas išsitraukia savo kortą, jam „palkos“ anuliuojamos ir pridedamos 5 kortos.

BUVĘS ŽAIDIMAS KITAS ŽAIDIMAS
Vertinimas: 4.8/5 (29 balsų)

Populiariausi kortų žaidimai


Komentarai:


Kristis 2021-10-15, 11:34

11 reiškią, kad kai bandai apgaut kitą žaidėją, koks yra kaladės skaičius, tada gauni palką, todėl jei klausia kažko susijusio su skaičiumi reik būt užsičiaupus

Klaustukas 2018-01-23, 20:12

Nesupratau truputi, 8 punktas priestarauja 11punktui. Jei 8 negalima pasakyti kalades vertes, o 11 jau reikia pasakyti jei kas paklausia?